Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


6/24/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Општина Кисела Вода доби ИСО 9001:2008 сертификат
16.01.2012

Општина Кисела Вода го доби сертификатот за имплементација на Системот за менаџмент за квалитет односно воведување на ИСО 9001:2008 стандардот во локалната самоуправа.
Главната цел која ќе се постигне со имплементирање на ИСО стандардот во работењето на општина  Кисела Вода е овозможување, идентификување и навремено реализирање на потребите и очекувањата на своите граѓани, со што на ефективен и ефикасен начин ќе се реализираат, одржуваат и подобруваат општите перформанси и можностите за одржлив развој на општината.
Проверката и имплементирањето на ИСО стандардот во работењето на општина Кисела Вода го спроведе Швајцарското генерално здружение за контрола и сертификација – СГС (Societe Generale de Surveillance SA Systems & Services Certification.). На овој начин ќе се придонесе граѓаните на општината Кисела Вода да добијат навремена и поквалитетна услуга, а истовремено ќе се подобрат организационите можности за поефикасно искористување и управување на човечките ресурси во локалната администрација. 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved