Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Собрани 100 кубни метри смет во акцијата “Чиста Македонија”
09.10.2012

Во саботата (06.10.2012 год.) во периодот од 9.30 до 14 часот се одржа акција Чиста Македонија на ниво на Р. Македонија иницирана од  Граѓанската Асоцијација Ајде, Македонија! во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, а со поддршка од Владата на Република Македонија преку соодветни тела и министерства.
Во акцијата зедоа учество Општина Кисела Вода, ЈКП Комуналец Кисела Вода и граѓани на Општина Кисела Вода.
Акцијата на територијата на Општина Кисела Вода беше спроведена на следните локации:
- Регионален пат Пинтија – Г. Лисиче
- Населба Усје месност Јурија
- 11 Октомври – трим патека
- 11 Октомври бараки и згради – топлана
- Пешачка патека помеѓу ул. Благоја Гојан и Д.Х.Димов
- Пат за Теферич
- Основни училишта на територијата на Општина Кисела Вода.
Главната акција се одвиваше на Регионалниот пат Пинтија – Г. Лисиче каде беа собрани 80 м3 градежен шут и комунален смет. На локацијата во Населба Усје месност Јурија беа собрани 8 м3 градежен шут и комунален смет. Во останатите локации чистењето беше рачно и беа собрани вкупно 15 м3 комунален смет и пет амбалажа.
Акцијата со механизација на локациите Регионален пат Пинтија – Г. Лисиче и 11 Октомври бараки и згради – топлана ќе продолжи и во наредниот период се до нивно комплетно чистење.
Акцијата ја подржаа и помогнаа Водостопанство Скопско поле, Охис – Скопје и Цементарница Усје АД - Скопје.


 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved