Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Поставени се јавни тоалети во поголемите паркови
01.11.2012

Општината Кисела Вода деновиве започна со поставување на монтажни јавни тоалети на неколку фрекфентни локации во општината. За почеток, неколку тоалетни кабини се поставени во поголемите паркови во општината, каде што има поголема раздвиженост на граѓаните. Конкретно, две тоалетни кабини се поставени во паркот “Шопен”, две кабини во паркот “Македонија”, додека пак една тоалетна кабина е поставена во паркот “Пушкин”.
Во следниот период, општината ќе ја продолжи акцијата и во останатите месни и урбани заедници на нејзината територија, односно онаму каде што ќе се оцени дека привремено или долгорочно ќе има поголема фрекфенција на граѓани.
Поставувањето на санитарните мобилни тоалети го врши фирмата МСС – Мобилен Санитарен Сервис, која согласно добиената набавка од општината, ќе врши и одржување на тоалетите за период од 12 месеци.
Општината набави вкупно 40 санитарни мобилни тоалети – тип европски тоалет(класичен тоалет), за што од општинскиот буџет издвои околу 1 милион денари. 


 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved