Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Ученици од основните училишта од Кисела Вода ја посетија Градската библиотека „Браќа Миладиновци“
09.11.2012

Општината Кисела Вода во рамки на продлабочување на соработката со библиотеката „Браќа Миладиновци“, денеска  (09.11.2012) организираше посета на библиотеката, со цел да се развиваат и поттикнат навиките за читање и учење кај децата преку  користење на библиотечниот фонд.
Ученици и наставници од основните училишта: „Круме Кепески“, „Кирил Пејчиновиќ“, „Партение Зографски“ и „Невена Георгиева - Дуња“ ги посетија одделите за: белетристика, литература за деца, периодика, одделот за британска литература, читалните за студенти  и при таа посета беа водени од стручно лице кое низ кратки предавања ги воведе учениците во целите и активностите на библиотеката.
При посетата учениците и наставниците, остварија средба и со директорот на библиотеката „Браќа Миладиновци“, г-нот  Бранко Цветковски.
Од оваа посета учениците излегоа со збогатени знаења за Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ од Скопје, која претставува современ библиотечно-информациски сервис и  регионален и едукативен центар.


 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved