Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Повик до граѓанските и невладините организации од Општина Кисела Вода
22.11.2012

Општина Кисела Вода во насока на унапредување на соработката со граѓанскиот сектор, започна процес на изготвување и креирање на  општинска стратегија за соработка со невладиниот сектор. Во процесот на изработка на стратегијата се почитуваат вредностите и капацитетите на граѓанскиот сектор, а оваа стратегија ќе овозможи зголемување на транспарентноста на општината, како и зголемување на влијанието на граѓаните во работата на општината. За потребите на стратегијата, одделението за соработка со невладин сектор во општината изготвува база на податоци за граѓанските и невладини организации, кои се регистрирани во Централниот Регистар на Република Македонија, а егзистираат на територијата на општината Кисела Вода.
За таа цел, Општина Кисела Вода ги повикува сите невладини организации кои егзистираат на територијата на општината, а сакаат да учествуваат во стратегијата за соработка со невладин сектор, да стапат во контакт со надлежните во одделението за соработка со невладин сектор во општината Кисела Вода, на тел. 02/2785-427, или на електронска пошта: snezana.sotiroska@kiselavoda.gov.mk


  

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved