Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Волонтерите од Кисела Вода разменија искуства со колегите од Европа
06.12.2012

Вчера (5-ти Декември), во салата за состаноци на Советот на Општина Кисела Вода се оддржа панел дискусија, на тема “Волонтерството како алатка за активирање на младата популација”. На панел дискусијата присуствуваа дваесетина граѓани и претставници на граѓански здруженија, од територијата на општината, кои се интересираа за процесот на волонтирање на македонските граѓани во земјите од Европа. Говорници на панелот беа Раководителот на одделението за соработка со невладин сектор во Општина Кисела Вода, Снежана Сотироска, претставникот на  невладината организација “Волонтерски Центар Скопје”, Никола Станкоски и двајца волонтери од Холандија и Латвија, кои во волонтираат во Република Македонија, преку програмата за волонтирање Европскиот Волонтерски Сервис.
Раководителот на одделението за соработка со невладин сектор во Општина Кисела Вода, Снежана Сотироска ја детерминираше потребата од зголемувањето на интересот кај младите луѓе од општината за волонтирање, а направи и кратка дигресија на неколкуте проекти кои општината Кисела Вода ги организираше во соработка со стопанствениците на општината и УНДП за волонтирање на млади луѓе во локланата самоуправа и стопанските субјекти на нејзината територија.
Своите позитивни искуства од волонтирање во Република Македонија ги искажаа и г-ца Сане Кеулен ЕВС волонтер од Холандија и г-дин Јанис Сеглинс ЕВС волонтер од Латвија.
Панел дискусијата беше одржана по повод 5ти Декември, меѓународниот ден на волонтерството.
Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved