Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/20/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
ОУ “Кирил Пејчиновиќ” - добитник на вредна награда
10.01.2013

 ОУ “Кирил Пејчиновиќ” е најуспешно училиште во општината Кисела Вода со најдобри услови за примена на ИКТ-технологијата во наставата. Ова го констатираше Министерството за образование и наука, кое како награда за успешноста на училиштето во спроведувањето на проекти од информатичката технологија му додели интерактивна табла на училиштето.
Наградата следеше откако училиштето аплицираше на конкурсот за доделување на интерактивна табла која требаше да се додели само на едно основно и средно училиште на ниво на општина. Училиштето ги проследи сите документи кои беа наведени во апликацијата и истите ги поддржа со сертификати добиени од општински, градски и републички натпреварувања.
„-Педагошкиот тим на училиштето од одделенска и предметна настава и стручниот тим ми се поддршка во остварување на предизвиците за едно модерно и современо училиште во кое ќе се реализира квалитетна и современа настава според европските стандарди. За таа цел им се заблагодарувам за сериозноста во работењето и успешноста во реализација на зацртаните цели на Годишната програма за работа на училиштето. Се надевам дека во иднина ќе бидеме уште поуспешни и ќе се здобиваме со уште повисоки награди и резултати кои ќе придонесат за унапредување на воспитно-образовната работа на училиштето.“ – порача директорот на училиштето Тони Илиев.
 


Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved