Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Заврши реконструкцијата на фекалната канализација во Црниче
24.01.2013


Завршија градежните работи за реконструкција на фекалната канализација на дел од ул. “Христо Узунов” и дел од ул. “Партение Зографски”, во нас. Црниче. Фекалната канализација по горенаведените улици во изминатиот период се водеше по дворовите на индивидуалните куќи, што претставуваше голем проблем за жителите на овој дел од Кисела Вода.  Новата траса на фекалната канализација сега се води од десната страна по ул. “Христо Узунов” во должина од околу 190 метри, а кон неа се вклучи и крак од ул. “Серска”. Новата траса на фекалната канализација се води и по десната страна на ул. “Партение Зографски” во должина од приближно 120 метри, а на овој потег е вклучен е и постоечкиот крак на фекална канализација од дел на ул. “Партение Зографски”.
Надворешната фекална канализација е од полипропиленски РР-НМ канализациони цевки со класа на крутуос СН 8 и ДН/ИД 300мм, според ЕН ИСО 9969, а ревизионите шахти се полипропиленски ревизиони шахти ф1000мм, односно готови РР-НМ елементи за шахти со конус, наставка и дно со изведени кинети.
На трасата се поставени и вкупно 8 ревизиони полипропиленски шахти со дијаметар 1000 мм.
Изведувач на работите беше фирмата Д.Г.Т. Жикол Дооел Струмица, а за реализирање на проектот од општинскиот буџетот се издвоија околу 3,5 милиони денари.Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved