Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Атмосферска канализација и нови паркинзи на ул. “Божидар Аџија”
25.01.2013

Општина Кисела Вода продолжува со тековните активности за урбанизација на целата нејзина територија. Добрите временски услови овозможуваат градежните фирми кои имаат добиено тендери за работа во општината, градежните активности да ги изведуваат со полна пареа.
Имено, екипите на фирмата “Урбан Инвест” по налог на Општина Кисела Вода продолжија со изградба на јавни паркиралишта на неколку локации во општината. По успешно реализираните две јавни паркиралишта на улицата “Христо Татарчев” (поранешна “Сава Ковачевиќ”), деновиве градежните работници започнаа со урбанизација на просторот на улицата “Божидар Аџија”. На оваа акција претходеа активности за поставување на атмосферска канализациона мрежа за еден дел од оваа улица во должина од околу 105 метри. За таа цел, фирмата А.Д. “Енергомонт” од Скопје  постави коругирани (ребрасти) до профил Ф 150 мм и Ф 250мм, а се монтираа и армирано-бетонски сливници со профил Ф 500 мм.
Целокупната урбанизација на овој простор ќе заврши со изградбата на две јавни паркиралишта и тротоари околу средното економско училиште “Васил Антевски – Дрен” и студентскиот дом “Пелагонија”, односно на местото на отстранетите времени објекти. Вкупната површина која партерно ќе се уреди ќе се простира на околу 1000 квадратни метри.


Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved