Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи 54-тата пленарна седница
29.01.2013

Советот на Општина Кисела Вода на 30.01.2013 год.(среда) со почеток во 11,00 часот, ќе ја одржи 54-тата пленарна седнмица со следниот дневен ред:


- Усвојување на Записникот од 53-та пленарна седница на Советот;
1.Информација за криминалитетот и другите недозволени однесувања на подрачјето на ПС од ОН ,,Драчево,, во 2012 година;
2.Предлог-Одлука за утврдување Предлог Изменувањето и дополнувањето на дел од Детален урбанистички план населба „11-ти Октомври- бараки“ Урбан блок 1 (М 36),Општина Кисела Вода, Скопје - плански период 2012-2017;
3.Предлог-Одлука за утврдување на Детален урбанистички план за дел од опфат 3 и 4, локалитет Припор,  предлог план, Општина Кисела Вода-Скопје,  плански период  2012-2017;
4. Предлог-Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кисела  Вода со рамковен револвинг кредит за реконструкција на стари и изградба на нови улици и тротоари како и подобрување на уличното осветлување;
5.Советнички парашања;


 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved