Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


6/3/2020 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Се одржа информативна средба за субвенционирање на вработувањето во Општина Кисела Вода
11.02.2013

Денеска, во просториите на општината Кисела Вода, претставници на Агенцијата за вработување на Република Македонија, односно на Центарот за вработување на Град Скопје, пред дел од стопанствениците кои функционираат на територијата на општината, извршија шеесетминутна презентација на Оперативниот План и сите мерки и политики предвидени за работа на оваа институција, кои се наменети за невработените лица и работодавците и олеснување и субвенционирање на вработувањето.
На презентацијата присуствуваа менаџери и претставници на дел од стопанските субјекти кои егзистираат во општината Кисела Вода. Стопанствениците покажаа голем интерес за можностите и мерките кои ги нуди Центарот за вработување на Град Скопје, односно Агенцијата за вработување на Република Македонија во делот на олеснување и субвенционирање на вработувањето.
Презентерите ги претставија и макроекономските и микроекономските политики за вработување и ублажување на невработеноста и укажаа на поволностите за нивна практична имплементација на локално ниво.


Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved