Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Се одбележа Светскиот ден на мајчиниот јазик
21.02.2013

Денеска, 21.02.2013година, по седми пат се одбележа  манифестацијата  “Денот на Мајчиниот јазик”. Оваа манифестација  веќе станува традиционална  во општината Кисела Вода, за што сведочат и многубројните  ликовни и литературни творби кои пристигнаа и конкурираа  на распишаниот конкурс од страна на одделението за образование во општината Кисела Вода.
Оваа година  одбележувањето на Светскиот дена на мајчиниот јазик се одржа во ОУ “Невена Георгиева Дуња”. 
На настанот беа присутни голем број на ученици од сите основни училишта од општината, нивните одделенски и предметни наставници, родители и претставници од општината.
Воведен збор на манифестацијата даде директорката на ОУ “Невена  Георгиева – Дуња”,  а  пригодно обраќање имаше и градоначалникот  на Општина Кисела Вода, Марјан Ѓорчев, кој се наврати  во времето кога нашиот Македонски јазик ги пуштал своите никулци, кревки но истрајни да се всадат во мислата и делото на секој Македонец, да виреат и онаму каде што некој сакал  да не постојат. 
-“Тежок е патот на  Македоските дејци, но останува на нас и на идните поколенија да го зачуваме, негуваме и продолжиме  тој вечен стремеж” – потенцираше градоначалникот Ѓорчев.
Настанот беше збогатен со доделување на награди на најдобрите ученици во две категории: литературно и ликовно изразување на тема ,,Мајчиниот јазик, мојот корен, мојата душа моето јас,,
Во прилог се наградените ученици:
Ликовни творби
- 1 Место ОУ,,Кирил Пејчиновиќ,, Иван Табаковски  3-б   
 Ментор Жаклина  Стојановска
- 1 Место ОУ,, Кузман Јосифовски – Питу,, Тео Трпевски 5- 1 одд. Ментор Трајанка Димовска
- 1 место ОУ,,Партенија Зографски,, Наталија Гучева
- 2 Место ОУ,,Св.Климент Охридски,, Симона Трајкоска 2 - 2 
Ментор Биљана Петрушевска
- 2 Место ОУ,,Рајко Жинзифов,,  Мила Маркоска 3 б одд. ментор Виолета Николин
- 3 место ОУ,,Круме Кепески,, Милена Костадиновска 5-1 одд. ментор Снежа Ѓорѓиева
- 3 место ОУ,,Партенија Зографски,, Леонид Андов 1б одд. ментор Весна Тодоровска Унковска и Јасмина Стефаноска
-  1 место ОУ,,Св.Климент Охридски,, Љиљана Прентовиќ 8б  ментор Виолета Божиновска
- 1 место ОУ,,Невена Георгиева – Дуња,, Ева Димитриевска  ментор Звонко Петрушевски
- 2 место ОУ,,Св.Климент Охридски,, Ирина Илиева   7- 3   ментор Виолета Божиновска
- 2 место ОУ,,Кирил Пејчиновиќ,, Сара Цветковска 7- в одд.   ментор Касиопеа Наумоска
- 3 место ОУ,,Круме Кепески,, Ева Илиевска 7-3 одд.
ментор Касиопеа Наумоска
- 3 место ОУ,,Невена Георгиева – Дуња,, Вероника Пауновска 6-а   ментор Звонко Петрушевски
Литературни творби
- 1 место ОУ,,Невена Георгиева – Дуња,, Мила Јунтева 4 б одд. ментор Петранка Здравковска
- 1 место ОУ,,Рајко Жинзифов,,  Мила Маркоска 3 б одд. ментор Виолета Николин
- 2 место ОУ,,Круме Кепески,, Бјанка Тодорова 3-3 одд. Ментор Снежана Неделкова
- 2 место ОУ,,Партенија Зогравски,, Матеа Ѓорѓиовска 4б одд. ментор Верица Николовска
- 3 место ОУ,,Кузман Шапкарев,,Јосиф Попов 4-1 одд. ментор Тода Стоиманов.
- 3 место ОУ,,Кузман Шапкарев,, Марко Љумиќ  4-1 одд. ментор Тода Стоиманов.
- 1 Место ОУ,,Св.Климент Охридски,, Ангела Здравковска 8б
Ментор Розица Трајковска
- 1 место ОУ,,Кузман Шапкарев,, Сара Лекоска  8-1 одд. ментор: Милка Дескова,
- 2 место ОУ,,Круме Кепески,, Анастазија Јеримчева 7 2
Ментор Валентина Т. Стаматовска
- 2 место ОУ,,Невена Георгиева – Дуња,, Игор Герасимовски 7 2  Катерина Радониќ Стојановска
- 3 место ОУ,,Партенија Зографски,, Јована Нецева 6 б ментор Васка Икономова
- 3 место ОУ,,Кузман Јосифовски – Питу,, Јана Мицева 7 2 ментор Татијана Нанкова.


 


 


 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved