Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Наградени најдобрите литературни и ликовни творби на тема “8 Март – Ден на жената”
07.03.2013

Општина Кисела Вода денеска во големата сала со свеченост го одбележа меѓународниот ден на жената – 8-ми Март. Настанот беше збогатен доделување на награди за најуспешните ликовни и литературни творби на тема “8-ми Март – денот на жената”, за кои во изминатиот период општината распиша конкурс на кој можеа да се пријават учениците од сите осум основни училишта.
Награди беа доделени и на дел од професорите кои учествуваа на овој јавен конкурс. Најдобрите ученици и  професори беа стимулирани со доделување на благодарници и книги, а манифестацијата беше проследена со читање на првонаградените литературни творби и изложба на наградените ликовни творби. Во прилог се наградените:
Во категорија од I до VI одделение  деветолетка на
ликовниот конкурс наградени се учениците:
- Прво место на ликовен конкурс – Иван Табаковски III  б одд.
  ОУ ,,Кирил Пејчиновиќ,, ментор Жаклина Стојановска
- Прво место на ликовниот конкурс  -   Дарко Паметковски V 2 одд. ОУ,,Круме Кепески,, ментор Живиќ Стојна
- Второ место на ликовниот конкурс – Игор Бораниев  V 3 одд.
ОУ,, Круме Кепески,,    ментор Мирјана Велјановска
- Второ местона ликовниот конкурс-  Ксенија Трповска III а одд.
ОУ ,,Невена Георгиева- Дуња,,  ментор Надица Марковска и Славица Петревска
- Трето место на ликовниот конкурс  Давор Петровски II 1 одд. ОУ,,Кузман Шапкарев,, ментор Радевска Магдалена и Сузана Шишковска
- Трето место на ликовниот конкурс Марија Китановска IV 1 одд. ОУ,,Кузман Јосифовски-Питу,, ментор Билјана Балева
Во категорија од VI до VIII одделение  на ликовниот
 конкурс  наградени се  учениците:
- Прво место на ликовниот конкурс  Ана-Марија Пандиловска VII 3/9 одд. ОУ,, Кузман Јосифовски-Питу,, ментор Лидија Цаковиќ Мојсовска
- Прво место на ликовниот конкурс  - Стефани Николовска  VIII  4 одд. ОУ,, Круме Кепески,,  ментор Касиопеја  Наумоска
- Второ место на ликовниот конкурс – Ема Димишковска VI б  одд.
ОУ,, Невена Георгиева-Дуња,, ментор Звонко Петрушевски
- Второ место на ликовниот конкурс-  Елена Николовска VIII б одд.
ОУ,,  Партенија Зографски ,, ментор  Јулијана Арсовска
- Трето место на ликовниот конкурс  -  Љиљана Прентовиќ VIII  б одд.
      ОУ,, Св.Климент Охридски,, ментор  Виолета Божиновска
- Трето место на ликовниот конкурс – Јаков Докузов VIII б одд.
ОУ,, Партенија Зографски ,, ментор  Јулијана Арсовска
Во категорија од I до VIII одделение  на
 ликовниот конкурс  наградени се  учениците
 за креативни изработки:
- Наталија Гучева VIII ОУ,,Партенија Зографски,,
ментор Јулијана Арсова
- Ивона Трајкоска VI 2 одд. ОУ,,Св. Климент Охридски,,
 ментор Виолета Божиновска
- Симона Костадинова  2- 1/9  одд. ОУ,,Кузман Јосифовски –Питу,,
- Анастасија Мојсоска  3-2 одд.  ОУ,,Круме Кепески,,
ментор Цветковска  Валентина
- Никола Гвозденовиќ  2-3 одд. ОУ,,Кузман Шапкарев,, 
Во категорија од I до VI одделение  на
литературниот конкурс  наградени се  учениците:
- Прво место на литературниот  конкурс  - Анастасија Стоилковска  II  2 одд. ОУ,, Круме Кепески,,  ментор Светлана Карафиљкова
-  Прво место на литературниот  конкурс  - Анастасија Стојановска II  г  одд. ОУ,,  Кирил Пејчиновиќ ,,  ментор  Дафина Георгиевска
- Второ место на литературниот конкурс-  Даниела Илиева III б одд.
ОУ,,  Партенија Зографски ,, ментор  Виолета Павловска и Маријана 
Крстеска
- Трето место на литературниот конкурс – Матео Стојанов III 3 одд.
ОУ,, Круме Кепески ,, ментор  Снежана Неделковска и Емилија 
Крајчевска
Во категорија од VI до VIII одделение  на
литературниот конкурс  наградени се  учениците:
- Прво место на литературниот  конкурс  - Јана Фаликидовска  VII  б одд. ОУ,, Рајко Жинзифов,,  ментор Љупка Мишевска
- Второ место на литературниот конкурс-  Михаела Велковска  VII а одд. ОУ,,Св. Климент Охридски,, ментор  Розица Трајковска
- Трето место на литературниот  конкурс  - Роберта Дешлиева  VII-г  одд. ОУ,, Рајко Жинзифов,,  ментор Каролина Коларовска.
Во категорија професори  на
литературниот конкурс  наградени се  :
- Стефче Василевски ЦОУ,,Рајко Жинзифов,, I место
- Валентина Трајкоска ОУ,,Св. Климент Охридски,, II место
- Дафина Георгиевска ОУ ,,Кирил Пејчиновиќ,, III место
- Наградените ученици и професори за литературниот конкурс  ќе ги читаат творбите, да бидат подготвени.

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved