Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Општина Кисела Вода започна со делење на решенијата за данок на имот
03.04.2013

Општина Кисела Вода реши и годинава решенијата за данок на имот до даночните обврзници да ги доставува лично (на рака). За таа цел, општината ангажираше лица и техничките секретари од сите 14 месни и урбани заедници во општината, кои од почетокот на работната седмица започнаа со доставување на даночните решенија. Решенијата на даночните обврзници, кои не се со живеалиште во општината ќе им бидат доставени по пошта.
За 2012 година, општината Кисела Вода има вкупно 21.400 решенија за данок на имот. Доколку не добијат решение, односно доколку доставувачите не успеат да ги најдат даночните обврзници во утврдениот рок, граѓаните решенијата ќе можат да ги подигнат во Даночното одделение во општината, барака 8, секој работен ден од 08:30 – 16:30 часот.
Практиката за самостојно делење на решенијата за данок на имот општината Кисела Вода ја воведе во 2008 година и оттогаш процентот на доставени, односно примени решенија за данок од физичките и правни лица од година во година расте.
Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved