Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Информација за жителите на Општина Кисела Вода
17.04.2013

Управата за хидрометеоролошки работи испрати соопштение до Општина Кисела Вода со која ги известува граѓаните на Република Македонија дека во периодот од 15.04.2013 година ќе ги спроведува активностите за заштита од град на обработливите земјоделски површини со противградобијни ракети.
Противградобијната ракета спаѓа во групата на експлозивни материјали, кои после дејствување на градоносните облаци имаат систем на самоуништување, при што се распаѓаат на повеќе делови со помали димензии. Заради опасноста во некои ракети да изостане или да не биде целосен процесот на самоуништување, можно е во текот на целата година, цели ракети или поголеми парчиња да се најдат на земјата. Исклучиво напоменуваме дека истите претставуваат потенцијална опасност доколку со нив ракуваат нестручни лица, кои би дошле во контакт со нив.
Од тие причини, Управата за хидрометеоролошки работи  ги предупредува сите граѓани на Република Македонија кои ќе дојдат во контакт, пронајдат или забележат такви средства и предмети, да не ги допираат и веднаш да ја известат најблиската станица на МВР, регионалниот центар за управување со кризи или Радарскиот центар најблиску до нив.
Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved