Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Тековни еколошки акции во Општина Кисела Вода
22.04.2013

Сезонските работници за вршење јавни работи во координација со ЈКП “Комуналец - Кисела Вода” и Одделението за животна средина во општината, во текот на изминатата работна седмица изведоа неколку акции за собирање листови и отпадоци од улиците и јавните површини, отстранување на искастрени гранки, чистење на диви депониии и уредување на јавните површини.
Имено, активностите на сезонските работници беа насочени кон чистење на гранки, лисја и комунален смет на улиците: “Ѓорѓи Сугаре”, “Речиште”, “Димо Хаџи Димов”, “Фредерик Шопен”, “Мариовска”, “Христо Татарчев” (поранешна “Сава Ковачевиќ”), “Јустинијан Први” (поранешна “Драчевска”), “Пушкинова”, “Ефтим Спространов”, а се изврши косење на тревата на улиците “Милан Мијалковиќ”, “Мариовска”, “Пржино”, булеварот “Борис Трајковски” кај спортско игралиште во населбата Пинтија и околу спортско игралиште 11 Октомври-бараки.
Паралелно се изведуваа активности за чистење и косење на тревата во парковите на сред село во Драчево, паркот на Бранителите, паркот Пушкин, паркот на Пензионерите, паркот пред поштата во населба Драчево.
И оваа работна седмица, лицата задолжени за вршење јавни работи ќе продолжат со активностите за уредување на јавните површини, согласно предвидениот план и динамика за работа.


Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved