Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Успешна Еко – Акција во градинките
14.05.2013

Дека со заеднички сили и напор можат да се постигнат големи нешта, потврди и неодамнешната еко-акција за уредување на детското игралиште во објектите “Пеперутка 1 и 2” во населбата Драчево. Акцијата под мотото “Играј, трчај, неуништувај“ беше иницирана од воспитно-педагошкиот кадар од оваа градинка, а за истата да биде успешна се погрижија и родителите и компанијата “Цементарница Усје – Титан”, со чија донација успешно беше извршено санирање на детското игралиште и заштитната ограда во дворот на градинката. Со помош на родителите и децата, како и вработените успешно беше реализирано фарбањето на лулашките, клупите, дел од оградата и дрвениот дел на игралиштето, беа сменети седалките на клацкалките, наслоните на клупите, скалички и други дрвени елементи од детското игралиште. Компанијата “Цементарница Усје-Титан” помогна во санирањето на оградата и влезните врати околу градинката. “- Еко-акцијата придонесе во целост да се користат сите реквизити кои ги има на игралиштето, а со санирањето на оградата поголема безбедност на децата во текот на играта” – изјавија од градинката.
Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved