Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
27 граѓани добија решенија за легализација на дивоградби
17.05.2013

Практиката за делење на решенија за легализација на бесправно изградени објекти на неделна основа продолжува. Имено, градоначалникот на Општина Кисела Вода, Билјана Беличанец – Алексиќ, денеска на 27 граѓани им ги врачи решенијата за легализација на дивоградбите, со што бројката на вкупно решени предмети за легализација достигна 1543 предмети. Од вкупно регистрираните 11.871 дивоградба за кои е поднесено барање за легализација во Општина Кисела Вода, 5153 предмети се во административна постапка, а 5.165 предмети се незапочнати, односно се со нецелосна документација (најчесто недостасува Геодетски елаборат). Градоначалникот на Општина Кисела Вода, Билјана Беличанец - Алексиќ информираше дека 22 предмети се препратени во надлежност на други општини, 15 предмети се примени од други општини, а 3 предмети се одбиени.
-“ Овие податоци говорат дека општината со добра динамика ги решава предметите за легализација, но напорот треба да е обостран. Без поддршка и соработка со Вас – граѓаните, процесот на легализација не може успешно да заврши”- потенцираше Беличанец - Алексиќ.
Таа ги повика граѓаните кои сеуште не ја комплетирале целосно потребната документација, тоа да го сторат што поскоро, како би можеле во најкраток можен рок да ги легализираат своите дивоградби. Истовремено, ги потсети сите правни и физички лица на кои им е изготвена Урбанистичката согласност, во најкраток можен рок да го платат надоместокот, за да може да се продолжи постапката за изготвување на Решенијата за легализација на објектите.


Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved