Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Општина Кисела Вода врши избор на најубаво уредени двор и тераса
18.06.2013

Општина Кисела Вода распиша конкурс за избор на најубаво уредени двор и тераса на нејзината територија. Целта на конкурсот е да се промовира и популаризира грижата за животната средина и за природата, да се поттикне креативниот дух и да се мотивира населението да ја озелени, обои и разубави својата животна средина.
Општина Кисела Вода ги повикува сите заинтересирани граѓани на територија на Општина Кисела Вода да земат активно учество во рамките на пролетната еко-акција на кој начин би докажале дека грижата за животната средина е неотповиклива мисија на секој жител на планетата Земја.
Комисијата формирана за таа намена, ќе врши избор во две категории:
1. Најубаво уреден двор,
2. Најубаво уредена тераса.
Пријавите на заинтересираните граѓани може да се достават по пошта на адреса: Општина Кисела Вода-Сектор за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина, Одделение за заштита на животната средина и природа, ул.Петар Дељан бр.17, или во архивата на Општина Кисела Вода. Подетални информации може да се добијат на тел.02/2785-451 и 02/2785-465.
Пријавата треба да содржи име и презиме, контакт телефон, точна адреса и фотографии не постари од еден месец.
Пријавувањето на конкурсот трае до 20.06.2013 година.


Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved