Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


6/3/2020 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Генерални податоци
 Соопштенија
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода


  

  

  

  

  

 

 

  
 
Соопштенија

Се молат граѓаните на општина Кисела Вода доколу имаат проблем околу собирањето и изнесувањето на комуналниот смет, редовноста, односот на вработените да се јават во комуналното претпријатие на тел 070 241 556 - Директор Николоски Кирју .


Се известуваат жителите на Општина Кисела Вода дека Референтите на урбаните и месните заедници, ЈКП Комуналец Кисела Вода, Оделението за Екологија и животна средина и вработени на Општина Кисела Вода во период од 08.04 до 12.04.2013. год. Изведоа  акција на територија на Општина Кисела Вода и тоа:
• Чистење на гранки, лисја и комунален смет 10м3 на улиците: Ѓорѓи Димитров, Расадник, Димо Хаџи Димов, Козјак, 14 Декември, Мариовска,  тековно одржување на улиците  по Месните Заедници, и беа исчистени сите детски и спортски игралишта на територија на Општина Кисела Вода.
• Косење  на Детските игралишта на улиците: Киро Фетак, Димитрија Чуповски, Коперникова и Детското игралиште во Подстаница.
• Косење на трева во парковите на сред село во Драчево, паркот пред поштата во населба Драчево,  околу автобуската постојка во Драчево и околу МЗ во населба Драчево и беа  собрани 2м3 .


 


 


 


 Се известуваат жителите на Општина Кисела Вода дека Референтите на урбаните и месните заедници, ЈКП Комуналец Кисела Вода, Оделението за Екологија и животна средина и вработени на Општина Кисела Вода во период од 01.04 до 06.04.2013. год. Изведоа  акција на територија на Општина Кисела Вода и тоа:
• Чистење на гранки, лисја и комунален смет 10м3 на Ѓорѓи Димитров, Расадник, Димо Хаџи Димов, Козјак, во 11 Октомври бараки, ул. Димитрија Чуповски, Градинар, тековно одржување на улиците  по Месните Заедници, и беа исчистени сите детски и спортски игралишта на територија на Општина Кисела Вода.


  Известување!


Се известуваат жителите на Општина Кисела Вода дека Референтите на урбаните и месните заедници, ЈКП Комуналец Кисела Вода, Оделението за Екологија и животна средина и вработени на Општина Кисела Вода на ден 16.05 до 21.05.2013. год. изведоа акција на територија на Општина Кисела Вода и тоа:
Чистење, метење, и собирање на трева, лисја и комунален смет на улиците: Пржино, Пандо Кљашев, Мегленска, дел од Кавалска, Баница, Чедомир Кантарџиев, Партение Зографски, Христо Узунов.

Косење трева во парковите Пушкин, Шопен, Парк на Пензионери, Парк Македонија, Паркот пред поштата во нас. Драчево и тревникот во амбулантата во Драчево.
Собирање на искастрени гранки на улицата што води до месноста Три Круши.
Товарање на шут и искосена трева на Булевар Борис Трајковски.
Тековно одржување на спортските и детските игралишта, просторот околу МЗ, училиштата и градинките и беа собрани 10м3.


Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved