Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


11/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Градоначалник
 Совет на општината
 Претседател на советот
 Надлежности
 Комисии
 Деловник на советот
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода


  

  

  

  

  

 

 

  
 
Совет на општината

По завршувањето на последните локални избори одржани во 2013 година е формиран Советот на општина Кисела Вода. Новиот Совет на Општина Кисела Вода, кој брои 23 советници e составен од 14 советници од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „За подобра Македонија“,  8 советници од СДСМ и 1 советник од СДУ.
Првата конститутивна седница на повеќепартискиот Совет е одржана на 12.04.2013 година, кога за претседател на Советот е избран Трајче Донев, кој доаѓа од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „За подобра Македонија“. 

Име и Презиме: Јасна Саздовска


Година на раѓање: 25.03.1960


Образование: ВСС , дипломиран новинар


Работно место: ЈП Службен весник на РМ


Политичка партија: Демократски Сојуз

 


 


Име и Презиме: Светлана Колариќ


Година на раѓање: 13.06.1977


Образование: ВСС - доктор по ветеринарна медицина


Работно место: Агенција за Храна и Ветеринарство - државен советник за безбедност и квалитет на храната


Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

 


Име и Презиме: Дарко Каевски


Година на раѓање: 09.11.1989


Образование: ССС - Правен асистент


Работно место:


Политичка партија: СДСМ 


Име и Презиме: Бранко Георгиевски


Година на раѓање: 1966


Образование: ВСС Геодетски инжинер


Работно место: Раководител на служба за правни и кадрови работи


Политичка партија: СДСМ


 

Име и Презиме: Мери Проја - Продановска


Година на раѓање: 24.07.1968


Образование: ВСС - Дипломиран правник


Работно место: Министерство за економија - советник во одделение за прекршоци - Државен пазарен инспекторат


Политичка партија: СДСМ 


Име и Презиме: Петре Ристовски


Година на раѓање: 14.04.1973


Образование: ССС - електротехничар


Работно место: ЕВН - Македонија - елктромонтер


Политичка партија: СДСМ 


 


 


Име и Презиме: Весна Бошковска


Година на раѓање: 06.09.1975


Образование: ВСС


Работно место: ОУ "Кирил Пејчиновиќ" - одделенски наставник


Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ 

Име и Презиме: Антоние Лазаревски


Година на раѓање: 18.12.1975


Образование: ВСС - спец. Неврохирург


Работно место: УК по хируршки болести "Св. Наум Охридски"


Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ 

 


 


Име и Презиме: Филип Камчев


Година на раѓање: 30.07.1981


Образование: ВСС - Дипломиран правник


Работно место: Институт за акредитација на Република Македонија


Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

 


 


Име и Презиме: Никола Груев


Година на раѓање: 14.04.1958


Образование: ВСС - лекар, хирург - специјалист по абдоминална хирургија


Работно место: УКХБ "Св. Наум Охридски"


Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ 


 


 


 


Име и Презиме: Кирил Митревски


Година на раѓање: 28.02.1988


Образование: ВСС - дипломиран Политиколог


Работно место:


Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ 


 


 


 


 


Име и Презиме: Александар Ѓорѓиев


Година на раѓање: 28.06.1979


Образование: ВСС - магистер од областа на градежништвото


Работно место: ГЕИНГ КРЕБС УНД КИФЕР ИТР. - одговорен проектант од областа на нискоградба


Политичка партија: Партија на Власите на РМ

 


 


Име и Презиме: Горан Антовски


Година на раѓање: 04.12.1968


Образование: ВСС - Дипломиран економист


Работно место: А.Д. Мепсо


Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

 


 


Име и Презиме: Тодор Каламатиев


Година на раѓање: 22.04.1954


Образование: ВСС - Доктор на правни науки


Работно место: Правен факултет "Јустинијан Први" - професор


Политичка партија: СПМ

 


 


Име и Презиме: Кристина Колевска


Година на раѓање: 10.06.1981


Образование: ВСС - Дипломиран правник


Работно место: ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи на Град Скопје


Политичка партија:  ВМРО-ДПМНЕИме и Презиме: Чедомир Саздовски


Година на раѓање: 1952


Образование: ВСС и друго, Доктор на науки по Кинезиологија


Работно место: Универзитет Св.Кирил и Методиј, Професор


Политичка партија: СДУ


 
 


Име и Презиме: Звонко Спасовски


Година на раѓање: 1969


Образование: ВСС Земјоделски факултет


Работно место: ЈП Водовод и канализација


Политичка партија: ВМРО – ДПМНЕ  


Име и Презиме: Роландо Кутиров


Година на раѓање: 23.01.1962


Образование: ССС - Гимназија


Работно место: Приватна фирма - Раководител


Политичка партија: СДСМ


 


Име и Презиме: Цена Митревска


Година на раѓање: 14.07.1962


Образование: ССС - Машински техничар


Работно место: Прима Роза ДОО - Управител


Политичка партија: ВМРО-НП

 


 


Име и Презиме: Трајче Донев


Година на раѓање: 08.04.1976


Образование: ВСС - Доктор по Ветеринарна медицина


Работно место: Агенција за Храна и Ветеринарство - државен советник по ветеринарство


Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

 


 


Име и Презиме: Илчо Симоновски


Година на раѓање: 29.07.1951


Образование: ВСС - Машински факултет


Работно место: ПРИМА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО СКОПЈЕ - одговорен проектант за термотехнички инсталации


Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

 


Име и Презиме: Игор Вељаноски


Година на раѓање: 13.07.1979


Образование: ВСС - Дипломиран социјален работник


Работно место:


Политичка партија: ЛДП

  


Име и Презиме: Илинка Кољозова


Година на раѓање: 18.07.1946


Образование: ВСС - Историја на уметност


Работно место: пензионер


Политичка партија: НСДПUntitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved