Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


9/27/2022 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Мапа на сајтот
Мени
  Профил на општината
  Историја на општината
  Инфраструктура
  Население
  Економија и бизнис
  Образование и култура
  Граѓански сектор
  Подрачни единици на органи на државна управа
  Меѓународни активности
  Градоначалник и совет
  Градоначалник
  Надлежности
  Совет на општината
  Претседател на советот
  Надлежности
  Комисии
  Деловник на советот
  Организациона поставеност на секторите
  Месни заедници
  Спорт и млади
  Документација
  Статут
  Буџет 2006
  Буџет 2007
  Буџет 2008
  Буџет 2009
  Буџет 2010
  Издавачка дејност (Службени гласници)
  Формулари и жиро сметки
  Информативен центар
  Поважни Телефони
  Корисни Линкови
  Автобуски линии
  Детални урбанистички планови
  Нацрт дупови на јавна расправа
  Детален урбанистички план за нас. 11-ти октомври МЗ - 65(тврда градба), блок 2, КО Кисела Вода 1
  Изменување и дополнување за дел од населба "Драчево" МЗ 71, урбан блок 8 - Г.П. 8.9
  Актуелни тендери
  Верификувани документи од Советот
  Верификувани документи Совет 2005-2009 год
  Карта на општината
  Контакт
  Училишен спорт
  Кошарка
  РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИ ВО КОШАРКА
  Фудбал
  РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИ ВО МАЛ ФУДБАЛ
  Одбојка
  РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИ ВО ОДБОЈКА-девојчиња
 
  Мали олимписки игри 2011 година
  Унија на спортски педагози-Кисела Вода
  ЈКП Комуналец - Кисела Вода
  Генерални податоци
  Соопштенија
  Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
  Извештај за стратешка оцена на животна средина за ЛУПД за КП 2074
  Извештаи за стратегиска оцена на животна средина за КП 2360/2, 2358/1, 2359 и делови од КП 2360/1, 2373, 2374, 2379, 2380/2, 2385, 2386/2, 2387/2, 2357/1, 2354, 2358/2, 2358/3, КО Драчево, Општина Кисела Вода
  Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
  Известувања
  Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved