Search
Close this search box.

Корисни Линкови

ОПШТИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ГРАД СКОПЈЕ

 

1.Општина АЕРОДРОМ
2.Општина АРАЧИНОВО
3.Општина БЕРОВО
4.Општина БИТОЛА
5.Општина БОГДАНЦИ
6.Општина БОГОВИЊЕ
7.Општина БОСИЛОВО
8.Општина БРВЕНИЦА
9.Општина БУТЕЛ
10.Општина ВАЛАНДОВО
11.Општина ВАСИЛЕВО
12.Општина ВЕВЧАНИ
13.Општина ВЕЛЕС
14.Општина ВИНИЦА
15.Општина ВРАНЕШТИЦА
16.Општина ВРАПЧИШТЕ
17.Општина ГАЗИ БАБА
18.Општина ГЕВГЕЛИЈА
19.Општина ГОСТИВАР
20.Општина ГРАДСКО
21.Општина ДЕБАР
22.Општина ДЕБАРЦА
23.Општина ДЕЛЧЕВО
24.Општина ДЕМИР КАПИЈА
25.Општина ДЕМИР ХИСАР
26.Општина ДОЈРАН
27.Општина ДОЛНЕНИ
28.Општина ДРУГОВО
29.Општина ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
30.Општина ЖЕЛИНО
31.Општина ЗАЈАС
32.Општина ЗЕЛЕНИКОВО
33.Општина ЗРНОВЦИ
34.Општина ИЛИНДЕН
35.Општина ЈЕГУНОВЦЕ
36.Општина КАВАДАРЦИ
37.Општина КАРБИНЦИ
38.Општина КАРПОШ
39.Општина КИСЕЛА ВОДА
40.Општина КИЧЕВО
41.Општина КОНЧЕ
42.Општина КОЧАНИ
43.Општина КРАТОВО
44.Општина КРИВА ПАЛАНКА
45.Општина КРИВОГАШТАНИ
46.Општина КРУШЕВО
47.Општина КУМАНОВО
48.Општина ЛИПКОВО
49.Општина ЛОЗОВО
50.Општина МАВРОВО И РОСТУША
51.Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
52.Општина МАКЕДОНСКИ БРОД
53.Општина МОГИЛА
54.Општина НЕГОТИНО
55.Општина НОВАЦИ
56.Општина НОВО СЕЛО
57.Општина ОСЛОМЕЈ
58.Општина ОХРИД
59.Општина ПЕТРОВЕЦ
60.Општина ПЕХЧЕВО
61.Општина ПЛАСНИЦА
62.Општина ПРИЛЕП
63.Општина ПРОБИШТИП
64.Општина РАДОВИШ
65.Општина РАНКОВЦЕ
66.Општина РЕСЕН
67.Општина РОСОМАН
68.Општина САРАЈ
69.Општина СВЕТИ НИКОЛЕ
70.Општина СОПИШТЕ
71.Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ
72.Општина СТРУГА
73.Општина СТРУМИЦА
74.Општина СТУДЕНИЧАНИ
75.Општина ТЕАРЦЕ
76.Општина ТЕТОВО
77.Општина ЦЕНТАР
78.Општина ЦЕНТАР ЖУПА
79.Општина ЧАИР
80.Општина ЧАШКА
81.Општина ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
82.Општина ЧУЧЕР САНДЕВО
83.Општина ШТИП
84.Општина ШУТО ОРИЗАРИ

 

Министерства и Влада на Р. Македонија

Влада на Р. Македонија

Министерство за Внатрешни Работи

Министерство за Надворешни Работи

Министерство за Локална Самоуправа

Министерство за одбрана

Министерство за правда

Министерство за труд и социјална политика

Министерство за финансии

Министерство за образование и наука

Министерство за економија

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Министерство за транспорт и врски

Министерство за здравство

Министерство за култура

Министерство за животна средина и просторно планирање

Управа за јавни приходи

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

Македонска берза

Народна банка на Република Македонија

Македонски информативен центар

Македонска Радио Телевизија

Телевизија А1

Телевизија Сител

Телевизија Канал 5

Телевизија МТМ

Телевизија Телма

Дневник

Вечер

Утрински Весник

Вест

Македонски Спорт

Јавно сообраќајно претпријатие

Топлификација

Водовод и канализација

Електростопанство на Македонија

Паркови и зеленило

Фудбалска федерација на Македонија

Ракометна федерација на Македонија

Кошаркарски сојуз на Македонија

Македонски олимписки комитет

Детскa градинкa  “8-ми Март”

Цементарница Усје – Титан

 

 

 

Споделете:

Scroll to Top