Search
Close this search box.

Кошарка

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
УЧИЛИШЕН СПОРТ СЕЗОНА 2009/2010

 

РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИ ВО КОШАРКА

 

ЕСЕНСКИ ДЕЛ

 

1 КОЛО-22.10.2009

 

1. КУЗМАН ШАПКАРЕВ-РАЈКО ЖИНЗИФОВ                                 28:33

 

2. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-КРУМЕ КЕПЕСКИ                              8 :40
 
3. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ-ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ          25:31

 

Место на одржување-  – сала на ОУ КУЗМАН ШАПКАРЕВ

 

2 КОЛО-29.10.2009

 

1. ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ-СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ                  49:9

 

2. КРУМЕ КЕПЕСКИ-КУЗМАН ШАПКАРЕВ                                      43:18 
3. РАЈКО ЖИНЗИФОВ-КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ                     ОДЛ           

 

Место на одржување- сала на ОУ ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ

 

3 КОЛО-05.11.2009

 

1. РАЈКО ЖИНЗИФОВ-СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ                           26:17    
2. ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ-КРУМЕ КЕПЕСКИ                               31:23

 

3. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ-КУЗМАН ШАПКАРЕВ                  49:10

 

Домаќин- РАЈКО ЖИНЗИФОВ

Споделете:

Scroll to Top