Search
Close this search box.

Локации за одлагање на кабастиот отпад

И викендов продолжува акцијата за собирање на волуменозниот отпад во општина Кисела Вода. 

Ги информираме сите жители на ова подрачје дека стариот мебел, душеци, старите електрични уреди и отпад сличен на овој, можат да го депонираат во големите контејнери кои денес и утре ќе бидат поставени на следните локации :

 

 Термин: 08.11.2014 год. Сабота

  – Урбана заедница Црниче (ул.Наум Охридски) кон.тел. 071/391-167

  – Урбана заедница 11 Октомври-згради (ул.Пушкинова бр.4,парк Пушкин) кон.тел.071/391-244

  – Урбана заедница 11 Октомври-згради (ул.Михаил Чаков бр.4, Топлана) кон.тел.071/391-244

  – Урбана заедница 11 Октомври-бараки (пред урбана заедница ) кон.тел.071/391-176

  – Урбана заедница Населба Драчево (ул.Коперникова) кон.тел.071/391-230

  –  Урбана заедница Населба Драчево (ул.Димитрија Чуповски меѓу зграда 76 и 78) кон.тел.071/391-230

  –  Урбана заедница Расадник (ул.Христо Татарчев 47/1 наспроти ЈДГ 8-Ми Март) кон.тел.071/391-244

  –  Месна заедница Подстаница (месност Дупки) кон.тел.071/391-250

 

Термин: 09.11.2014 год. Недела

 –  Урбана заедница Пржино (спој на ул.Пржино и ул.Кавалска) кон.тел.071/391-164

 –  Урбана заедница Бирарија (Шампионче) кон.тел.072/313-319

 –  Урбана заедница Цветан Димов (пред студентски дом Пелагонија) кон.тел.072/314-953

 –  Урбана заедница Цветан Димов (ул.Христо Татарчев 20 наспроти Општината) кон.тел.072/314-953

 –  Урбана заедница Цветан Димов (ул.Георги Димитров зад СЕУ “Васил Антевски Дрен”) кон.тел.072/314-953

 – Месна заедница Усје (Бул.Борис Трајковски, месност Градинар) кон.тел.071/391-204

 –  Урбана заедница Кисела Вода (ул.Георги Димитров зад ОУ “Круме Кепески”) кон.тел.071/391-177

 –  Урбана заедница Кисела Вода (последна автобуска постројка 24) кон.тел.071/391-177

 

 

 

 

Споделете:

Scroll to Top