Search
Close this search box.

Нови дивоградби во Кисела Вода ќе добијат имотни листови

И во новата 2014 година, општина Кисела Вода продолжува со практиката за делење решенија за легализација на бесправно изградени објекти на неделна основа. Градоначалникот Билјана Беличанец – Алексиќ денеска на 47 граѓани им врачи решенија за легализација на дивоградбите, со што вкупниот број на легализирани објекти се искачи на нешто повеќе од 2.340.

Беличанец – Алексиќ посочи на воведувањето на повеќе технички мерки во општината кои треба да го забрзаат темпото на решавање на предметите, а кои веќе даваат видливи резултати. Кадровски и технички е доекипирано  Одделението за легализација на дивоградби,  зголемен е бројот на комисии кои излегуваат на терен, а и воведена е и практика за делење на решенија на неделно ниво.

 

Граѓаните кои се уште не ја комплетирале целосно потребната документација, добија повик тоа да го сторат што поскоро, како би можеле во најкраток можен рок да ги легализираат своите дивоградби. Истовремено, градоначалникот на оваа општина, ги потсети сите правни и физички лица на кои им е изготвена урбанистичката согласност, во најкраток можен рок да го платат надоместокот за да може да се продолжи постапката за изготвување на решенијата за легализација на објектите.

Апелираше до сите жители на општината да не го злоупотребуваат процесот на легализација и да градат нелегално во овој вакуум простор, бидејќи ќе се соочат со општинската градежна инспекција.

 “Сакам да Ве информирам дека Општинската градежна инспекција е перманентно на терен и секоја нелегална градба која ќе се детектира, а истата не е подведена под Законот за третман на бесправно изградени објекти, односно нема легална документација за градба, веднаш ќе биде срушена. Под ова се подразбира секоја доградба и надградба на постоечките нелегални објекти, но и секоја нова градба која е започната, а е со некомплетна документација и не се гради во согласност со нормативите на Законот за градење.”- потенцираше Беличанец – Алексиќ.

Истакна дека бенефитот од успешно заокружување на процесот на легализација ќе биде заеднички. Граѓаните ќе станат сопственици на нивните имоти, а општината ќе може да донесе нови детални урбанистички планови, во кој ќе бидат впишани и новолегализираните објекти, што е и крајна цел на овој процес.  Токму затоа, Општина Кисела Вода веќе започна со носење на неколку клучни урбанистички планови, кои се во согласност со новиот ГУП на Град Скопје, а се во насока на рамномерен просторен развој, рационално уредување и користење на просторот и создавање услови за хумано живеење и работа на граѓаните. Со новите детални урбанистички планови, на граѓаните и бизнис заедницата им се дава шанса за изградба на нови објекти и проширување и реконструкција на постоечките.

Споделете:

Scroll to Top