Search
Close this search box.

Одбојка

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
УЧИЛИШЕН СПОРТ СЕЗОНА 2009/2010

 

РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИ ВО ОДБОЈКА

 

ЕСЕНСКИ ДЕЛ

 

 1 коло ( среда 28.10-2009):
1.ОУ Кирил Пејчиновиќ – ОУ Круме Кепески                                          2:0
2.ОУ Рајко Жинзифов – СВ Климент Охридски                                       2:1
3.ОУ Невена Георгиева Дуња – ОУ Кузман Јосифовски Питу              2:1
Место на одржување,  училишна сала на ОУ Кирил Пејчиновиќ
Време на одржување, 13 00 часот.

 

2 коло (вторник 04.11-2009):
 1.ОУ СВ. Климент Охридски – ОУ Кирил Пејчиновиќ                            0:2
2.ОУ Кузман Јосифовски Питу – ОУ Рајко Жинзифов                             1:2
3.ОУ Круме Кепески – ОУ Невена Георгиева Дуња                                2:0
Место на одржување, училишна сала на ОУ СВ. Климент Охридски
Време на одржување, 13 00 часот.

 

Табела:
1. ОУ Кирил Пејчиновиќ                          2 2 0 4:0 4
2. ОУ Рајко Жинзифов                             2 2 0 4:2 4
3. ОУ Круме Кепески                               2 1 1 2:2 2
4. ОУ Н.Г.Дуња                                       2 1 1 2:3 2
5. ОУ К.Ј.Питу                                         2 0 2 2:4 0
6. ОУ СВ. Кл. Охридски                          2 0 2 1:4 0

 

ПРОЛЕТЕН  ДЕЛ
3 коло ( вторник 30.03.2010):
1.ОУ Кузман Јосифовски Питу – ОУ СВ. Климент Охридски
2. ОУ Невена Георгиева Дуња – ОУ Кирил Пејчиновиќ
3. ОУ Рајко Жинзифов – ОУ Круме Кепески
Место на одржување, спортска сала Независна Македонија
Време на одржување, 12 45 часот.

 

4 коло (вторник 13.04-2010):
1.ОУ Кирил Пејчиновиќ – ОУ Рајко Жинзифов
2.ОУ Круме Кепески – ОУ Кузман Јосифовски Питу
3.ОУ СВ. Климент Охридски – ОУ Невена Георгиева Дуња

 

Место на одржување, спортска сала Архиепископ Доситеј
Време на одржување, 12.45  часот.

 

5 коло ( вторник 20.04 -2010)
1.ОУ Круме Кепески – ОУ СВ. Климент Охридски
2.ОУ Рајко Жинзифов – ОУ Невена Георгиева Дуња
3.ОУ Кузман Јосифовски Питу

 

Место на одржување, спортска сала  Независна Македонија
Време на одржување, 12 45 часот.

 

  ½ ФИНАЛЕ  (  сабота 24.04-2010)
    1-от  со 4-от
    2-от со 3-от
Место на одржување, спортска сала  Архиепископ Доситеј
Време на одржување, 11 00 часот.

 

ФИНАЛЕ ( недела 25.04-2010)
За 3-то и 4-то место
За 1-во и 2-ро место

 

Место на одржување, спортска сала  Независна Македонија
Време на одржување, 11 00 часот.
  

Споделете:

Scroll to Top