Search
Close this search box.

Општина Кисела Вода го одбележа Светскиот ден на мајчиниот јазик

Со пригодна програма во ООУ “Рајко Жинзифов, симбол на кинеско-македонското пријатeлство”, oпштина Кисела Вода и годинава го одбележа Светскиот ден на мајчиниот јазик. На распишаниот јавен конкурс на тема Мајчиниот јазик – вруток непресушен ( Видое Подгорец ), со свои литературни и ликовни творби, учество зедоа ученици од сите основни училишта на територија на општина Кисела Вода. Комисијата составена од раководителите во секторот за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт, по разгледувањето на сите пристигнати дела, одлучи да ги награди следните ученици:

 

Литературен конкурс прва категорија од III  до V одделение наградени ученици и ментори се:

 1. Мери Најдовска, IV-3 ООУ “Кузман Шапкарев” , ментор: Ксенија Орачка
 2. Ева Карамановска, Vб, ООУ “Рајко Жинзифов”, ментор: Виолета Николин
 3. Ивона Митиќ, IVб, ООУ “Невена Георгиева Дуња”, ментор:  Билјана Гоговска

Ликовен конкурс прва категорија од III до V одделение наградени ученици и ментори  се:

 1. Алек Зафировски, IVа, ООУ “Партенија Зографски”, ментори: Сузана Никушевска и Ајша Оскакач
 2. Теа Бабунска III2, ОУ “Круме Кепески”, ментор: Снеже Ѓорѓиева
 3. Михаела Тодорова, IV1,  ОУ “Св.Климент Охридски”, ментор: Јасмина Велеска

Литературен конкурс втора категорија  од VI до IX одделение наградени ученици и ментори се:

 1. Бојана Мишковска, VIIIб, ООУ “Пaртенија Зографски”, ментор: Васка Николова Икономова
 2. Јована Лубеска, VII2, ОУ “Св.Климент Охридски”, ментор: Розица Трајковска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3. Калина Христова, VI2, ОУ “Круме Кепески”, ментор: Валентина Т. Стаматовска
 4. Зорана Антовска, IX2, ООУ “Кузман Јосифовски – Питу”, ментор: Татјана Нанкова

Ликовен конкурс втора категорија од VI до IX одделение наградени ученици и ментори  се:

 1. Анастасија Kолевска,IX2,  ООУ “Kузман Шапкарев”, ментор: Петар Беслаќ
 2. Надица Бујминовска, IX3, ОУ “Св.Климент Охридски”, ментор:  Виолета Божиновска
 3. Вејчеслав Поповски, IXа, ООУ “Партенија Зографски”, ментор: Јулијана Арсовска
 4. Борјана Блажевска, VIIIа, ООУ “Рајко Жинзифов”, ментор: Звонко Петрушевски

 

Пофалени ученици, учесници на ликовниот и литературен јавен конкурс од основните училишта од општина Кисела Вода се:

 Литературен конкурс

 1. Георгина Петреска, VI2, ООУ “Кузман Шапкарев”, ментор: Марија Атанасова
 2. Симона Трајкоска, IV2, ОУ “Св.Климент Охридски”, ментор: Билјана Петрушевска
 3. Лазар Јанакиевски, IV2, ОУ “Кузман Шапкарев”, ментор: Гордана Анчевска
 4. Борјан Илиоски, IV2, ОУ “Кузман Шапкарев”, ментор: Гордана Анчевска
 5. Гораст Србиновски, V2, ОУ “Кузман Шапкарев”, ментор: Валентина Гичевска
 6. Анѓела Мијаковска, IVб,ООУ “Партенија Зографски”, ментори: Катерина Н.Младеновска и Светлана Илиевска
 7. Марија Ѓорѓиовска, IIIа, ООУ “Партенија Зографски”, ментор: Зорица М. И Софија С.
 8. Јелена Недељковиќ, VII2, ОУ “Кузман Шапкарев”, ментор: Анета Јумбрукова – Алексова
 9. Jaна Николин, IXб, ООУ “Рајко Жинзифов”, ментор: Каролина Коларовска
 10. Јована Нецева, VIIIб, ООУ “Партенија Зографски”, ментор: Васка Николова – Икономова
 11. Ива Петрушовска, IV3, ОУ “Кузман Шапкарев”, ментор: Ксенија Орачка
 12. Вероника Јовевска, VIII1, ОУ “Св. Климент Охридски”, ментор: Валентина Трајкоска
 13. Вероника Божарова, VIIв, ООУ “Невена Георгиева Дуња”, ментор: Донка Подунавац
 14. Теона Дораковска, ОУ Кузман Шапкарев, ментори Магдалена Радевска и Драгица Стојановска
 15. Михаела Тодорова, IV1, ОУ “Св.Климент Охридски”, ментор:  Јасмина Велеска
 16. Кристина Спиркоска, IV3, ОУ “Кузман Шапкарев”, ментор: Ксенија Орачка

Ликовен конкурс

 1. Ивана Давкова, IVб,  ООУ “Невена Георгиева Дуња”, ментор: Билјана Гоговска
 2. Леонид Андов, IIIб, ООУ “Партенија Зографски”, ментор: Весна Т. Унковска и Јасмина Стефаноска
 3. Јована Василевска, IV2, ОУ “Св.Климент Охридски”, ментор: Билјана Петрушевска
 4. Николина Димитрова, VIII2,  ОУ “Кузман Шапкарев”, ментор: Петар Беслаќ
 5. Матеја Талеска, III3, ОУ “Кузман Шапкарев”, ментор: Сузана Шишковска
 6. Андреј Морски, IV2, ОУ “Кузман Шапкарев”, ментор: Гордана Анчевска
 7. Мајда Кесаси, III3, ОУ “Кузман Шапкарев”, ментор: Сузана Шишковска
 8. Андреј Ангелески, IIIа, ООУ “Рајко Жинзифов”, ментор: Билјана Стефковска и Софија Лукровска
 9. Јана Николин, IXв, ООУ “Рајко Жинзифов”, ментор: Звонко Петрушевски
 10. Ивана Волканова, VIa, ООУ “Партенија Зографски”, ментор:  Јулијана Арсова

21 февруари  е прогласен за Меѓународен ден на мајчиниот јазик на XXX седница на Генералната конференција на УНЕСКО во 1999 г. Во 2000-та, овој датум е промовиран како Ден на лингвистичка и културна разновидност и повеќејазичност.

 

 

Споделете:

Scroll to Top