Search
Close this search box.

РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИ ВО МАЛ ФУДБАЛ

 

ЕСЕНСКИ ДЕЛ

1 КОЛО-19.10.2009

1. КУЗМАН ШАПКАРЕВ-КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
2. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА-СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
3. РАЈКО ЖИНЗИФОВ-ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ
4. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ-КРУМЕ КЕПЕСКИ

2 КОЛО-26.10.2009

1. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ-СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
2. КУЗМАН ШАПКАРЕВ-РАЈКО ЖИНЗИФОВ
3. КРУМЕ КЕПЕСКИ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА
4. ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ-КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

3 КОЛО-02.11.2009

1. РАЈКО ЖИНЗИФОВ-КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
2. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-КРУМЕ КЕПЕСКИ
3. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ-КУЗМАН ШАПКАРЕВ
4. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА-ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ

4 КОЛО-09.11.2009

1. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ-КРУМЕ КЕПЕСКИ
2. РАЈКО ЖИНЗИФОВ-КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ
3. ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ-СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
4. КУЗМАН ШАПКАРЕВ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА

5 КОЛО-16.11.2009

1. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ-КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
2. КРУМЕ КЕПЕСКИ-ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ
3. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА-РАЈКО ЖИНЗИФОВ
4. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-КУЗМАН ШАПКАРЕВ
ПРОЛЕТЕН ДЕЛ

6 КОЛО

1. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ-ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ
2. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА
3. КУЗМАН ШАПКАРЕВ-КРУМЕ КЕПЕСКИ
4. РАЈКО ЖИНЗИФОВ-СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

7 КОЛО

1. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА- КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
2. ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ- КУЗМАН ШАПКАРЕВ
3. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ
4. КРУМЕ КЕПЕСКИ-РАЈКО ЖИНЗИФОВ

1/4 ФИНАЛЕ

1-от со 8-от
2-от со 7-от
3-от со 6-от
    4-от со 5-от

 1/2 ФИНАЛЕ

Победникот од 1-от со 8-от со победникот од 4-от со 5-от
Победникот од 2-от со 7-от со победникот од 3-от со 6-от

ФИНАЛЕ

За 3-то и 4-то место
За 1-во и 2-ро место

За времето и местото на одигрување на натпреварите дополнително ќе бидете известени. 

Споделете:

Scroll to Top