Search
Close this search box.

Советот на општина Кисела Вода ја одржа 24-та пленарна седница

На 24-тата седница на Советот на општина Кисела Вода која се одржа денеска, беа усвоени следните точки:

 -Усвојување на Записникот од 23-та пленарна седница;

1.Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект за кој може да се изврши вклопување во КП со број 5339/1 КО Кисела Вода 2;

2. Предлог-Одлука за доделување на еднократна парична помош за семејства со новороденчиња на подрачје на Општина Кисела Вода;

3. Предлог-Одлука за именување на членови на Локален комитет за изработка и спроведување на Локален еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина Кисела Вода. 

 

Споделете:

Scroll to Top