Search
Close this search box.

Совет на општината

По завршувањето на последните локални избори одржани во 2021 година е формиран новиот Совет на Општина Кисела Вода. Новиот Совет брои 23 советници e составен од 12 советници од коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ, 7 советници од коалицијата предводена од СДСМ, 3 советници од партијата ЛЕВИЦА и 1 од коалицијата ЛДП/ДОМ.

Првата конститутивна седница во овој состав на Советот на Општина Кисела Вода е одржана на 03.11.2021 година, кога за претседател на Советот е избран Иван Живковски, кој доаѓа од редовите на ВМРО ДПМНЕ.


 

 

Име и Презиме: Тања Анчевска

Година на раѓање: 18.02.1968

Образование: ВСС , дипломиран правник

Работно место: даночен советник во УЈП

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

e-mail: tanja.ancevska@kiselavoda.gov.mk

 

 

 

 

 

Име и Презиме: Татјана Нанкова

Година на раѓање: 09.05.1971

Образование: ВСС, професор по македонски јазик со македонска и јужнословенски книжевности-лектор

Работно место: наставник по македонски јазик, ООУ Кузман Јосифовски-Питу- Скопје

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

e-mail: tatjana.nankova@kiselavoda.gov.mk

 

 

 

Име и Презиме: Никола Илиевски

Година на раѓање: 11.03.1994

Образование: ВСС , дипломиран менаџер по бизнис и администрација

Работно место: стручно лице во оддел за многу мали клиенти, Прокредит Банка

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

e-mail:  nikola.ilievski@kiselavoda.gov.mk

 

 

 

 

 

Име и Презиме: Лидија Малинковска

Година на раѓање: 31.08.1978

Образование: ВСС, професор по предучилишно воспитание и образование

Работно место: воспитувач, ЈДГ Срничка- Аеродром Скопје

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

e-mail: lidija.malinkovska@kiselavoda.gov.mk

 

 

 

Име и Презиме: Светлана Колариќ 

Година на раѓање: 13.06.1977

Образование: доктор по ветеринарна медицина

Работно место: државен советник за храна, Агенција за храна и ветеринарство

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

e-mail: svetlana.kolarikj@kiselavoda.gov.mk

 

 

 

Име и Презиме: Арсена Глигорова 

Година на раѓање: 08.12.1966

Образование: ВСС , дипломиран правник

Работно место: секторски раководител на правна служба и финансии во НУ НУБ Св. Климент Охридски Скопје

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

e-mail: arsena.gligorova@kiselavoda.gov.mk

 

 

 

 

Име и Презиме: Николче Николовски 

Година на раѓање: 13.01.1992

Образование: ССС , економски техничар

Работно место: судски референт, Основен Граѓански Суд- Скопје

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

e-mail: nikolche.nikolovski@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Иван Митровски

Година на раѓање: 07.07.1983

Образование: магистер по бизнис и администрација

Работно место: /

Политичка партија: Социјалистичка Партија на Македонија

e-mail: ivan.mitrovski@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Манасијевски Горан

Година на раѓање: 04.08.1978 

Образование: ССС, Машински техничар

Работно место: Референт за контрола и координација, ДООЕЛ ЕЛЕМ ТУРС

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

e-mail: goran.manasijevski@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Трпевски Игор

Година на раѓање: 10.03.1977 

Образование: ВСС, дипломиран политиколог

Работно место: Шеф на служба за управување со гранични премини на Царинарница Скопје, Царинска управа на Република Македонија

Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ

e-mail: igor.trpevski@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Стефановски Стефан

Година на раѓање: 07.04.1967

Образование: ССС Гимназија

Работно место: раководител на магацин, Метро АД

Политичка партија: ГРОМ

e-mail: stefan.stefanovski@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Јовевска Симона

Година на раѓање: 25.09.1991

Образование: Дипломиран биолог

Работно место: проф. по биологија, СУГС „Раде Јовчевски – Корчагин“

Политичка партија: СДСМ

e-mail:  simona.jovevska@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Костадиновски Тодор

Година на раѓање: 17.04.1989

Образование: ВСС, Дипломиран економист

Работно место: /

Политичка партија: СДСМ

e-mail: todor.kostadinovski@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Трајковска Емилија 

Година на раѓање: 13.03.1961

Образование: ВСС, Специјалист гинеколог-акушер

Работно место: ПЗУ д-р Емилија Трајковска

Политичка партија: СДСМ

e-mail: emilija.trajkovska@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Филиповски Дарко

Година на раѓање: 07.09.1981

Образование: ВСС, менаџмент со човечки ресурси

Работно место: правен сектор, ПУИК

Политичка партија: СДСМ

e-mail:  darko.filipovski@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Ацева Бојана

Година на раѓање: 18.01.1990

Образование: ВСС, ПМФ Молекуларна биологија

Работно место: Координатор за акредитација на лаборатории за тестирање, ИАРСМ

Политичка партија: СДСМ

e-mail: bojana.aceva@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Грујовски Владимир

Година на раѓање: 27.09.1986

Образование: ВСС, магистер на Економски науки

Работно место: комуникациски аналитичар, МСИП – Проект за подобрување на општинските услуги

Политичка партија: СДСМ

e-mail: vladimir.grujovski@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Стефковска Елизабета

Година на раѓање: 09.09.1989

Образование: ВСС, м -р по бизинис менаџмент

Работно место: соработник за водење на податоци за невладини организации, Град Скопје

Политичка партија: Демократски сојуз

e-mail: elizabeta.stefkovska@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Мишовски Донче

Година на раѓање: 01.10.1967

Образование: ССС, аранжер

Работно место: Комерција, Дончо-бриск

Политичка партија: Левица

e-mail: donche.mishevski@kiselavoda.gov.mk

 

 

Име и Презиме: Жантевска Златица

Година на раѓање: 24.03.1971

Образование: ВСС, дипломиран музичар-теоретичар

Работно место: наставник по стручни теоретски предмети ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ – Скопје

Политичка партија: Левица

e-mail:  zlatica.zantevska@kiselavoda.gov.mk

 

Име и Презиме: Трпевски Теодор

Година на раѓање: 12.04.1988

Образование: ВСС, дипломиран јавен администратор

Работно место: продажба, комерцијалист Ѕвезда комерц

Политичка партија:  Левица

e-mail: teodor.trpevski@kiselavoda.gov.mk

 

Име и Презиме: Петковски Јане

Година на раѓање: 08.04.1987

Образование: Дипломиран економист

Работно место: Дома мебел, менаџер на продажба

Политичка партија: ЛДП

e-mail:  jane.petkovski@kiselavoda.gov.mk

 

 

 

               


 

Споделете:

Scroll to Top