Search
Close this search box.

Технички превид во член 89, врзан со одгледувањето миленици-истиот ќе се отстрани!

Ве известуваме дека е направен технички превид во врска со делот од член 89 од одлуката за комунален ред на Советот на Општина Кисела Вода во врска со одгледувањето на домашните миленици во колективните згради. Дека се работи за превид, говори и фактот што досега на територија на општина Кисела Вода не е постапено по ниту еден случај, односно не е изречена ниту една казна согласно овој член од одлуката. Превидот ќе биде исправен на првата следна седница на Советот на општината, а дотогаш општинските инспектори нема да постапуваат по него.

Споделете:

Scroll to Top