Search
Close this search box.

Фудбал

ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
УЧИЛИШЕН СПОРТ СЕЗОНА 2009/2010

 

РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИ ВО МАЛ ФУДБАЛ

 

ЕСЕНСКИ ДЕЛ

 

1 КОЛО-19.10.2009

 

1. КУЗМАН ШАПКАРЕВ-КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ                                3 : 0    (1 :  0)   
2. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА-СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ              1 : 5    ( 0 : 1)
3. РАЈКО ЖИНЗИФОВ-ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ                            2 : 1     (0 : 0)
4. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ-КРУМЕ КЕПЕСКИ                        одложена

 

2 КОЛО-26.10.2009

 

1. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ-СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ                         2 : 1      ( 2: 1) 
2. КУЗМАН ШАПКАРЕВ-РАЈКО ЖИНЗИФОВ                                    3 : 1      (1 : 0)
3. КРУМЕ КЕПЕСКИ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА                            0 : 3      ( 0: 2)
4. ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ-КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ            3 : 1      (1: 0) 

 

 КОЛО-02.11.2009

 

1. РАЈКО ЖИНЗИФОВ-КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ                                  1 : 1      (0:1)
2. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-КРУМЕ КЕПЕСКИ                               1  : 2     (1:1) 
3. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ-КУЗМАН ШАПКАРЕВ                   2 : 5      (2:3)
4. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА-ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ              1 : 2      (1:1)

 

 

 

ТАБЕЛА:

 

1.Кузман Шапкарев                                 3 3 0 0 11:3 9
2.Партенија Зографски                           3 2 0 1 5:4 6
3.Рајко Жинзифов                                    3 1 1 1 4:5 4
4.Кирил Пејчиновиќ                                 3 1 1 1 3:4 4
5.Св. Климент Охридски                         3 1 0 2 6:5 3
6.Невена Георгиева Дуња                      3 1 0 2 5:6 3
7.Круме Кепески                                      2(-1) 1 0 1 2:1 3
8.Кузман Јосифовски Питу                     2(-1) 0 0 2 3:7 0

 

 

 

ПРОЛЕТЕН ДЕЛ

 

4 КОЛО-22 март

 

1. РАЈКО ЖИНЗИФОВ-КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ
2. ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ-СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
3. КУЗМАН ШАПКАРЕВ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА
4. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ-КРУМЕ КЕПЕСКИ
Место на одигрување: сала Независна Македонија
Време на одржување: 12.45 часот.

 

5 КОЛО-29-март

 

1. КРУМЕ КЕПЕСКИ-ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ
2. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА-РАЈКО ЖИНЗИФОВ
3. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-КУЗМАН ШАПКАРЕВ
4. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ-КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
Место на одигрување: сала Архиепиекоп Доситеј
Време на одржување: 12.45 часот.

 

6 КОЛО-12-април

 

1. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ-НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА
2. КУЗМАН ШАПКАРЕВ-КРУМЕ КЕПЕСКИ
3. РАЈКО ЖИНЗИФОВ-СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
4. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ-ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ

 

Место на одигрување: сала . ОУ Кузман Шапкаров
Време на одржување: 12.45 часот.

 

7 КОЛО-19април

 

1. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДУЊА- КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
2. ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ- КУЗМАН ШАПКАРЕВ
3. СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ
4. КРУМЕ КЕПЕСКИ-РАЈКО ЖИНЗИФОВ
5. 
Место на одигрување: сала . ОУ Партенија Зографски
Време на одржување: 12.45 часот.

 

1/4 ФИНАЛЕ-26-април

 

1-от со 8-от
2-от со 7-от
3-от со 6-от
4-от со 5-от
Место на одигрување: сала . Независна Македонија
Време на одржување: 12.45 часот.

 

 1/2 ФИНАЛЕ-8 мај

 

Победникот од 1-от со 8-от со победникот од 4-от со 5-от
Победникот од 2-от со 7-от со победникот од 3-от со 6-от

 

Место на одигрување: сала . сала Расадник
Време на одржување: 12.45 часот.

 

ФИНАЛЕ-9 мај

 

За 3-то и 4-то место
За 1-во и 2-ро место

 

. Место на одигрување: сала . сала Расадник
Време на одржување: 12.45 часот.

 

 

Споделете:

Scroll to Top