Search
Close this search box.

Елаборат за заштита на животната средина за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7)

Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија изработува тендерска документација за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7).

Во рамките на тендерската документација изготвен е и Елаборат за заштита на животната средина кој може да го превземете во македонска и англиска верзија :

Елаборат за заштита на животната средина за тендерската документација за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7)

 

Елаборат за заштита на животната средина за тендерската документација за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7)-англиска верзија

 

Споделете:

Scroll to Top