Search
Close this search box.

Отчет 100 дена Градоначалник

Во изминатите три месеци општината Кисела Вода започна енергична и активна општинска политика, секогаш имајќи ги во предвид потребите на граѓаните.

 

1.    Реализирани се следните проекти:

–       Општината ги заврши градежните активности на капиталниот проект во нас. Пинтија каде се доизгради водоводна мрежа од околу 9 км, се изгради препумпна станица, главен цевковод и резервоар со запремнина од 900-тини кубни метри и сето тоа се реализира со кредит од Светска Банка во висина од околу 40.000.000 ден. Во моментов екипи на ЈП “Водовод и Канализација” работат на терен со приклучување на домаќинствата кон главната мрежа, а по завршување на приклучоците на ул.1440 која води кон манастирот “Св. Еремија”, оваа улица целосно ќе се реконструира (проект преку Агенцијата за државни патишта и Европска Банка за развој ), за што општината ќе издвои околу 5.000.000 ден.

–       Во нас. Драчево заврши првата фаза од изградбата на атмосферската канализација по ул. “Жарко Зрењанин”, а асфалтирањето ќе се заврши до крајот на другата недела. Овој проект се реализираше во соработка со Министерството за транспорт и врски.

–       Комплетно е санирана и заменета урбаната опрема и реквизитите на сите детски игралишта на територијата на општината, а во тек е изградба на 3 нови детски игралишта во Пржино, населбата и  селото Драчево во соработка со бизнис заедницата од општината.

–       Се доделија еднократни парични награди на талентирани и надарени ученици од областа на спортот, културата, науката и ументоста.  Беа доделени парични награди во висина од 10.000 денари за 168 ученици, од кои 77 за спорт и 91 за образование.

–       Се промовираше и веќе е во функција апликацијата “Види, пријави, поправи” со која секој граѓанин или учесник во сообраќајот може да пријави одреден проблем, по што општината во најкраток рок веќе реагира.

–       Општина Кисела Вода донесе Одлука за доделување на еднократна парична помош во висина од 6.000 денари за секое семејство со новороденче во општината родено по 20.06.2013.

–       Доделени се 400 нови решенија за легализација, или во просек по околу 40 решенија неделно.

–       Се одржуваат контактите и се продлабочува соработката со претставниците на дипломатските претставништва во РМ, со кои веќе се договара заедничка соработка на повеќе проекти од интерес на граѓаните.

 

 2.    Проекти кои се во тек:

–       Во тек  е изградба на фекална канализација  ул. Сердарот, се опфаќа и дел од ул. Герника (во с. Драчево) во должина од околу 800 м, согласно проект кој е изработен од проектантска куќа ангажирана од иницијативен одбор на жители од оваа улица, а реализацијата е на општината и чини околу 8.000.000 ден.

–       Паралелно со овој проект изготвен е проект за продолжување на оваа  иста фекална канализација која треба да помине под пругата Скопје-Велес и да се приклучи во колекторот Фи – 500, за кој е распишана јавна набавка и ќе чини околу 8.000.000 ден.

–       Во тек е тендерска постапка и по изборот на фирмата која ќе ја врши оваа градежна активност веднаш ќе се пристапи кон реализација на проектот и се надеваме дека до септември ќе се заврши долгогодишната мака на граѓаните со фекалната канализација на овој дел од општината.

–       Деновиве заврши и јавната набавка за избор на фирма за реконструкција, санација и крпење на ударни дупки по улиците на територија на Општината, така што веќе од понеделник фирмата задолжена за ова ќе започне со крпење на ударните дупки и прекопи низ целата територија на општината.

–       Следната недела ќе отпочне реконструкцијата на тротоари, пешачки патеки, скверови со бехатон  плочки, согласно програмата за уредување на јавните површини во општината.

–       Отпочната е постапка за изработка на проект за реконструкција и санација на Киното во Кисела Вода со цел да прерасне во современ Културен Дом,  со разни содржини кои ќе бидат на располагање на граѓаните од Кисела Вода.

–       Во тек е избор на фирма за реализација на проектот “Изградба на водоводна мрежа во месноста Порупи” со предвиден буџет од околу 4.500.000 ден. Во 2008 година, изградена е мрежа од околу 500 м, а со овој проект  се добива проширување на истата и покривање на куќите од десната старана на ул. ”Тошевска”, со што значително ќе се подобри водоснабдувањето.

–       Во следниот период свечено ќе се пушти во употреба и “Споменикот на Бранителите во нас. Драчево” во чест на бранителите во конфликтот од 2001-та год.

–       Во фаза на донесување се неколку клучни ДУП-ови: ДУП “Цветан Димов 1 и 2”, ДУП “Цветан Димов – Славија” и ДУП “11-ти Октомври – бараки”, кои значително ќе влијаат врз развојот на општината.

–       Во тек е изградба на водоводна мрежа во с. Драчево по ул. “Речиште”, проект што се реализира преку ЈП “Водовод и Канализација” во должина од околу 800 м, по што ќе се премине кон асфалтирање на истата.

–       Во соработка со Министерство за транспорт и врски, Општина Сопиште, Град Скопје и ЈП Водовод и Канализација преземаме активности за изработка на проект за изградба на фекална канализација  во нас. Припор, со чија реализиција ќе се решат децениските проблеми што ги имаат жителите  на населбите Припор, Усје и Градинар со фекалиите  и еколошката загаденост.

–       Во тек е реализација на проектот за “Обуки за личен и професионален развој и подготовка на кадри за вработување”. Проектот се реализира во соработка со Центарот за жени претприемачи – Скопје и има за цел да им помогне на оние кои бараат вработување или почнуваат сопствен бизнис.

–       Во тек е реализацијата на културното лето “Бранувано Културно Три круши 2013-то лето” (вкупно 15 културни манифестации на четири локации во општината: “Три круши”, парк “Шопен”, парк “Македонија” и подрачно училиште “Кузман Јосифовски – Питу” во нас. Црниче.

Општина Кисела Вода останува посветена на реализација на зацртаните проекти во интерес на граѓаните.

 

Споделете:

Scroll to Top