Search
Close this search box.

Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи 3-тата пленарна седница

Ве известуваме дека Втората пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 23.05.2013 година (четврток) со почеток во 11,00 часот со следниот дневен ред:

– Усвојување на Записникот од Првата (конститутивна) седница на Советот на Општина Кисела Вода;
– Усвојување на Записникот од Втората пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода;
1.Квартални извештаи К1, К2 и К3 за првиот квартал од 2013 година – К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода, – К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, – К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на Општината; 
2. Предлог-Одлука за основање на Урбана заедница ,,Расадник,,;
3.Предлог – Одлука за потврдување на картирани подлоги за донесени урбанистички плански документации;
4. Советнички прашања.

Споделете:

Scroll to Top