Search
Close this search box.

Градоначалникот Беличанец-Алексиќ на средба со жителите на 11 Октомври-згради и бараки

Во рамки на редовните посети на месните и урбаните заедници, градоначалникот на општина Кисела Вода, заедно со Претседателот на Советот, дел од советниците и тимот составен од раководителите на стручните служби од општината, претставници на јавните претпријатија при градот Скопје и неколку други институции кои имаат надлежност да ги решаваат најчестите проблеми на граѓаните од локално значење, вчера остварија средби со жителите на месните заедници 11 Октомври згради и бараки.

 

Со граѓаните беше дискутирано за она што е сработено во изминатиот градежен период. Во урбаната заедница 11 Октомври бараки беше изведено асфалтирање, реконструкција и санација на повеќе улици, крпење на ударни дупки, како и тековно одржување на уличното осветлување и урбаната опрема во овој дел од градот.

Жителите на оваа урбана заедница беа информирани и за следните планирани активности на оваа локална самоуправа кои се произлезени од нивните потреби и барања-изградба на нова секундарна фекална канализациона мрежа за населбата Градинар на булевар Србија бр.3, за што е веќе изработен проект, добија информација и за она што е во фаза на изготвување: изработка на проектно-техничка документација за бунари во 11 Октомври, изработка на атмосферска канализација на улица Спиро Гулапчев и целосна реконструкција на коловозот и тротоарите по нејзиното завршување, како и проект за улично осветлување за бул. Борис Трајковски бр. 15, 13, 7, 4 и 10.

Со граѓаните од 11 Октомври-згради, се зборуваше за покрупните проекти кои општината ги реализираше во овој дел од градот-изведената атмосфрска канализација за улицата Пушкинова, новото детско игралиште за деца со посебни потреби лоцирано во близина на булеварот Борис Трајковски, изградбата на летниковци, реконструкцијата и санација на повеќе улици и крпење на ударни дупки. Се дискутираше и за тековните активности во оваа урбана заедница како што е изведба на атмосферска и фекална канализација на ул. Ѓорѓи Сугаре, за отпочнувањето на градежни работи за изградба на сосема нов училишен објект за учениците од ООУ Невена Георгиева Дуња, проект на Министерството за оразование и наука, за промената на прозорците во ООУ Кирил Пејчиновиќ и она што следува во наредниот период во овој објект-реконструкција на дел од санитарните јазли.

Граѓаните уште еднаш, имаа можност да постават прашање и да добијат одговори околу изградбата на објектот што се гради на улицата Михаил Чаков. Повторно, беше назначено дека се работи за објект со намена А2 (домување во станбени згради) и компатибилни класи на намени до 40% и дека неговата максимална катност е П+5+Пк, согласно ДУП за Реон Ј, Четврт Ј12, усвоен од страна на Советот на Општина Кисела Вода на 15.10.2013.

Со голем интерес присутните граѓани го проследија известувањето за следните планирани активности-поставување на нови линии за улично осветување, како и за целосна реконструкција на урбаната опрема во паркот Шопен, со поставување на современо детско игралиште.

Посетата на месните и урбаните заедници во општината продолжува и во наредниот период. Денес, во 18:30 часот е закажана посета на УЗ Расадник, а веднаш по неа, во 19:30 часот, средба со жителите на УЗ Кисела Вода.

Споделете:

Scroll to Top