Search
Close this search box.

Советот на општина Кисела Вода ќе ја одржи 30-та пленарна седница

Ве известуваме дека Триесеттата пленарна  седница на Советот на Општина Кисела Вода  ќе се одржи на 07 Јули 2015 година (вторник) со почеток во 11,00 часот

 

 -Усвојување на Записник од 28-та пленарна седница на Советот;

-Усвојување на Записник од 29-та пленарна седница на Советот;

 1.Предлог-Одлука за воспоставување соработка помеѓу Градот Скопје и Oпштина Кисела Вода заради изградба на крак од улица „Вера Јоциќ“;

 2.Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на бесправно изградениот објект и земјиштето  во  КП 1953/8 КО Драчево 2;

3.Предлог-Одлука за одобрување средства  како еднократна парична помош на Зоран Димовски;

4.Советнички прашања.

Седницата ќе се одржи во Големата сала во барака 7. 

 

 

Споделете:

Scroll to Top