Search
Close this search box.

Советот на општина Кисела Вода ја одржa 30-та пленарна седница

На 30-тата седница на Советот на општина Кисела Вода која се одржа денеска, беа усвоени следните точки:

  -Усвојување на Записник од 28-та пленарна седница на Советот;

-Усвојување на Записник од 29-та пленарна седница на Советот;

 1.Предлог-Одлука за воспоставување соработка помеѓу Градот Скопје и Oпштина Кисела Вода заради изградба на крак од улица „Вера Јоциќ“;

 2.Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на бесправно изградениот објект и земјиштето  во  КП 1953/8 КО Драчево 2;

3.Предлог-Одлука за одобрување средства  како еднократна парична помош на Зоран Димовски;

 

Споделете:

Scroll to Top