Search
Close this search box.

Општина Кисела Вода ќе се ребрендира по повод 60-тиот роденден

Во пресрет на одбележувањето на 60-тиот роденден, општина Кисела Вода распиша конкурс за избор на нови грб и знаме, како и поздравна песна со мотиви кои ќе го отсликуваат нејзиниот идентитет.

 Постојните симболи се донесени во период кога во територијалната организација на општината потпаѓаа и територии од неколку новосоздадени денешни општини, па истите содржат обележја кои повеќе не ги отсликуваат природата, географските, стопанските и другите карактеристики на општина Кисела Вода во сегашните граници.

Идејата за избор на идејно решение за нов грб и знаме кои ќе ги исполнат гореспоменатите стандарди, вклучително и задолжителните хералдички и вексилолошки стандарди, постои веќе подолго време.

Со оглед на тоа што годинава општината одбележува значаен 60 годишен јубилеј, со одлука на Советот, распишан е конкурс за избор на нови симболи кои вистински би ја отсликувале Кисела Вода- како најстарата општина во Скопје, која ја следи динамиката на модерното и современо живеење.

Конкурсот за избор на идејни решенија за грб и знаме се спроведува согласно одредбите од Законот за јавните набавки и во него попрецизно се наведени условите и критериумите за избор, за што ќе одлучува жири комисија во чиј состав има претставник од здружението на хералдичари.

Авторите, пак, кои ќе одлучат да конкурираат со композиција на објавениот конкурс за поздравна песна, се должни да достават оригинална композиција напишана за глас и оркестар во духот на македонската песна, во македонската музичка традиција и мелоритмика со распеан мелодиски рефрен и карактеристична мелоритмика во духот на македонска песна. Песната треба да биде препознатлива по карактеристиките и посебностите на општина Кисела Вода.

За идејните решенија за грб и знаме кои ќе бидат утврдени за општински симболи, од страна на Советот на Кисела Вода е утврдена награда која ќе изнесува вкупно 50.000,00 денари, односно поединечно за секој симбол по 25.000,00 денари. Избраната поздравна песна од страна на комисијата, на авторот ќе му донесе  парична награда од вкупно 90.000,00 денари. Сума која го опфаќа надоместот за авторот на музиката, авторот на текстот, авторот на аранжманот, солистот и студиото. 

Заинтересираните за учество на двата конкурса сите дополнителни информации околу условите и критериумите можат да ги добијат на веб страницата на општина Кисела Вода, www.kiselavoda.gov.mk (актуелни објави).

Идејните решенија за грб и знаме можат да се достават најдоцна до 12.05.2015 година, додека конкурсниот рок за поднесување на композициите е најдоцна до 26.05.2015 година во архивата на општина Кисела Вода.

 

Споделете:

Scroll to Top