Search
Close this search box.

Општина Кисела Вода ќе организира бесплатни обуки по информатика и англиски јазик

Општина Кисела Вода, во соработка со осумте основни училишта на нејзина територија, организира бесплатна обука за основни познавања од информатиката и англискиот јазик за жителите на Општина Кисела Вода, без оглед на нивната возраст.

Рокот за пријавување е до 16.09.2013  година (понеделник) секој работен ден од 08.00 до 14.00 часот:

  • ОУ,,Круме Кепески” (улица ”Христо Татарчев’’ број 76, телефон: 2781-323; 2777-500)
  • ОУ,,Кирил Пејчиновиќ” (улица ”Пушкинова ”  број 17, телефон:  2776-643)
  • ОУ,,Кузман Јосифовски – Питу” (улица ”Огњан Прица”  број 2, телефон 3120-303; 3165-365)
  • ОУ,,Св. Климент Охридски” (улица ”Јустинијан Први”  број 98,  телефон: 2791-065; 2700-324)
  • ЦОУ,,Рајко Жинзифов” – Пинтија (улица ”Саса” бб,  телефон: 2728-601)

Кандидатите за пријавување треба да поднесат фотокопија од лична карта и да остават контакт-телефон, како и информација за кој курс се заинтересирани. Информациите треба да ги остават кај секретарите на училиштата.

На крајот на курсот кандидатите ќе полагаат, по што ќе добијат и соодветни сертификати.

За сите дополнителни информации во врска со бесплатните обуки, граѓаните можат да се обратат во училиштата или во Општина Кисела Вода.

 

 

 

Споделете:

Scroll to Top