Search
Close this search box.

ДУПови на разгледување

-РЕОН Ј, ЧЕТВРТ Ј12-  ДЕЛ ОД ЛОКАЛИТЕТ “ЦВЕТАН ДИМОВ – СЛАВИЈА” И ДЕЛ ОД ЛОКАЛИТЕТ “11 – ТИ ОКТОМВРИ – ТВРДА ГРАДБА, БЛОК 1”

Кликни на насловот за да го видиш планот:

Реон Ј, четврт Ј12-  дел од локалитет Цветан Димов – Славија” и дел од локалитет 11 – ти Октомври – тврда градба, блок 1

Граница на планскиот опфат помеѓу: булевар “Македонија”, улица “Петар Дељан”, улица “Првомајска” и улица “Есенинова, а со намена

1 А- Домување

2. Б- Комерцијални и деловни дејности

3. В. Јавни институции

4. Д – Зеленило и рекреација

 

Споделете:

Scroll to Top