Search
Close this search box.

Реон Ј,четврт Ј12-дел од локалитет Цветан Димов-Славија

  •  Реон Ј, четврт Ј12-  дел од локалитет Цветан Димов – Славија” и дел од локалитет 11 – ти Октомври – тврда градба, блок 1

 

Граница на планскиот опфат помеѓу: булевар “Македонија”, улица “Петар Дељан”, улица “Првомајска” и улица “Есенинова, а со намена

1 А- Домување

2. Б- Комерцијални и деловни дејности

3. В. Јавни институции

4. Д – Зеленило и рекреација

Споделете:

Scroll to Top