Search
Close this search box.

Продолжува проектот “Шах во основните училишта на територија на Општина Кисела Вода”

И годинава, Општина Кисела Вода продолжува со реализација на проектот  “Шах во основните училишта на територија на Општина Кисела Вода”, во кој учествуваат сите осум основни училишта од општината и две училишта со посебни потреби ПОУ “Златен Сремац” и ДУРДМОВ “Димитар Влахов”. Во секое училиште се определи просторија за држење на обуките, термин и по двајца одговорни наставници од секое училиште.

 

Проектот започна со првиот одржан час во основното училиште “Невена Герогиева Дуња” во присуство на претставници од општината, директорот на училиштето и одговорните наставници. Беа пријавени 22 ученици поделени во две групи по 10 и 12 ученици. На ден 22.11.2013 година се одржа првиот час во ОУ “Партенија Зографски” каде беа пријавени 17 ученици. Се продолжува со држење на часови во другите основни училишта со пријавените заинтересирани ученици  за шах со кои ќе се врши обука во секое училиште по еден ден во неделата. Шахот како игра е дел од културата и слика на животот затоа што неговите правила може да станат и правила на однесување на децата и младите луѓе. Со шахот се развива интелектуалниот потенцијал и се овозможува препознавање на општите вредности.  

Споделете:

Scroll to Top