Search
Close this search box.

Советот на општина Кисела Вода ќе ја одржи 18-та пленарна седница

Ве известуваме дека Осумнаесеттата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 4.07.2014 година (петок) со почеток во 11,00 часот со следниот дневен ред:

 

1.Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Скопскиот плански регион за 2013 година;

2.Предлог-Одлука за утврдување на услови за начинот на градење во село Драчево, Општина Кисела Вода за кое нема урбанистички план;

3.Предлог-Одлука за утврдување на услови за начинот на градење во село Усје и дел од КО Горно Лисиче, Општина Кисела Вода за кое нема урбанистички план; 

4.Предлог-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Кисела Вода во 2014 година;

5.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2014 година;

6.Предлог-Решение за изменување и дополнување на Решението за избор на претседател и членови на постојаните комисии на Советот на Општина Кисела Вода;

7.Советнички прашања 

Седницата ќе се одржи во Големата сала во барака 7.

 

 

Споделете:

Scroll to Top